Betekenis 'transformatie'
Je hebt gezocht op het woord: transformatie.
trans·for·ma·tie (de; v; meervoud: transformaties)
1omvorming, gedaanteverandering

Een groeiend onderdeel binnen PRL Bouw b.v is renovatie en transformatie. Afbouw betekent meestal maatwerk omdat standaardafmetingen bij renovatie en transformatie doorgaans ontbreken.

En als het om maatwerk gaat, zijn wij op ons best. Dat kan gaan om het stucen van wanden, maar evengoed om de complete binnenafbouw: indeling, vloerafwerking, wanden en plafonds, waar nodig met de nodige brandwerende en of akoestische eigenschappen.

Afbouw met metal stud is ideaal bij renovatie en transformatie. Er zijn rechte én ronde vormen mee te maken, het verdraagt elke afwerking en we kunnen ermee voldoen aan hoge eisen als het gaat om isolatie (geluid, thermisch) en brandwerendheid.

Zoals u weet zijn we enkele weken geleden begonnen met de metamorfose van het nieuwe hoofdkantoor van A fish named Fred.
Op dit moment zijn we de etages aan het herindelen met schitterende volglaswanden. Hieronder kleine impressie betreffende deze transformatie.

A Fish named Fred nieuwe hoofdkantoor binnen

Ook wil ik jullie een stukje van de transformatie van de Westfield Mall of the Netherlands laten zien. Op dit moment worden winkels 1 voor 1 opgeleverd en werken we allen hard om de deadline voor de grand opening te halen.

Westfield Mall of the Netherlands

Bouwen met vertrouwen

Vertrouwen is de basis van een goede samenwerking. Dat geldt zonder meer ook voor de bouw. Wij van PRL Bouw weet zeker dat iedereen in de bouwsector, zonder uitzonderingen, het belang van vertrouwen onderstreept. Maar handelen wij er daadwerkelijk ook naar? Durven wij onze partners volledig te vertrouwen? En vertrouwen onze partners ons als hoofdaannemer?

In de psychologie wordt vertrouwen omschreven als ‘geloven dat de persoon die men vertrouwt zal doen wat men van hem verwacht’.

Aspecten die hierbij een rol spelen, zijn eerlijkheid, integriteit, het geloof dat iets goed zal gaan, veiligheid, trouw en het gevoel op iemand te kunnen rekenen. Het gaat ook om iemands bereidheid om afhankelijk te zijn van de daden van een ander. En om de verwachting dat degene die je vertrouwt zal handelen op een manier die jou niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden als de ander dit wel doet.

Wij zijn trots dat we het vertrouwen krijgen van onze klanten en op deze manier mooie projecten te mogen opstarten en afronden, Dank hiervoor!
Krijgen wij uw vertrouwen om voor u aan de slag te mogen?

Project CUE B.V te  Nederweert